• האחריות לתכשיטים היא לתקופה של שנה מיום הרכישה.
  • האחריות ניתנת למקרים של פגמים בייצור המתגלים בעת שימוש סביר במוצר ותינתן לאחר הצגת מסמך להוכחת קניה.
  • האחריות אינה כוללת אובדן של פריט או חלקים ממנו, סדק, שריטה, שבר או קרע בשרשרת.
  • בעלי האתר מתחייבים לתקן מוצרים בתקופת האחריות עד 20 ימי עבודה מיום קבלת המוצר לתיקון.
  • בעלי האתר יעשו ככל יכולתם לתקן מוצרים בתשלום גם לאחר תקופת האחריות, כאשר זמן התיקון ממועד קבלת המוצר ועד שליחתו חזרה ללקוח יהיה 20 ימי עבודה (במקרים חריגים של חוסר בחלקים יעודכן הלקוח בהתאם).
  • על הלקוח יישא בעלות המשלוח לבעלי האתר וחזרה למשתמש.
  • מעבר לתקופת האחריות הלקוח יקבל הצעת מחיר לאישורו לפני ביצוע התיקון.
  • האחריות תבוטל מיידית אם התכשיט טופל על ידי גורם שאינו מוסמך מטעם בעלי האתר.